اکو ایران:

آمریکا گزارش داد تجارت این کشور با ایران ۲۷ درصد افزایش یافته و به ۲۹ میلیون دلار رسیده است.

تجارت ایران و آمریکا در کما است

سهم ایران از این روابط تجاری 5 میلیون دلار و سهم آمریکایی ها 24 میلیون دلار بوده است. این رشد در حالی حاصل شد که تجارت خارجی بین دو کشور نسبت به سال های گذشته 90 درصد کاهش داشته است.