انتخاب:

علیرضا منصوریان به انتقاد بازیکن تیم ملی روسیه از کندی اینترنت در ایران واکنش نشان داده است.

انتقاد منصوریان از بازیکن روس;  مردک خال اینجا هم وضعیت آنجاست؟

علیرضا منصوریان در واکنش به اظهارات بازیکن روسی درباره وضعیت بد اینترنت در ایران: احتمالا از خارج به او گفته اند بیا این حرف ها را در ایران بزن! مارک خال اینجا هم مثل اونجاست؟!