ایسنا:

یک هیئت سعودی شامگاه شنبه وارد شهر صنعا، پایتخت یمن شد.

ورود هیئت سعودی به صنعا برای اولین بار پس از جنگ یمن

یک هیئت سعودی شامگاه شنبه وارد شهر صنعا، پایتخت یمن شد.

المیادین گزارش داد که این اولین سفر یک هیئت سعودی به صنعا پس از جنگ یمن است.

این در حالی است که یک هیئت عمانی شامگاه شنبه وارد شهر صنعا شده بود.

خبرگزاری رویترز روز جمعه به نقل از دو منبع آگاه نوشت که یک هیئت سعودی-عمانی قصد دارد “هفته آینده با هدف دستیابی به توافق و آتش بس به صنعا برود. دائمی در یمن”.

رویترز به نقل از دو منبع آگاه افزود: قرار است در این سفر موضوعات مربوط به بازگشایی کامل بنادر و فرودگاه های یمن، پرداخت حقوق کارکنان و انتقال سیاسی قدرت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.