ایسنا:

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتقاد از عملکرد حقوق بشری اروپا گفت: درس های حقوق بشری این مدعیان برای دیگران است و در عمل بیگانه هستند.

واکنش کنانی کنانی به برخورد پلیس فرانسه با معترضان

ناصر کنعانی در پی درگیری پلیس فرانسه با معترضان در این کشور در توئیتی نوشت: درس عملی پلیس فرانسه به دیگران در خصوص رعایت حقوق بشر و رعایت حقوق معترضان؛ این نمونه ای از احترام به حقوق بشر و احترام به حقوق تظاهرکنندگان در «باغ اروپایی» است! درس حقوق بشر این مدعیان برای دیگران و در عمل برای آنها بیگانه است.

از این دست نمونه ها در آمریکا و اروپا زیاد است!

ده‌ها هزار نفر روز شنبه در هفتمین اعتصاب ملی علیه افزایش سن بازنشستگی در فرانسه تظاهرات کردند و نیروهای ارتش فرانسه از بدترین سلاح‌ها برای مقابله خشونت‌آمیز با معترضان استفاده کردند.