جماران:

آیت الله العظمی نوری همدانی گفت: باید توجه داشت که بخشی از مشکلات جامعه ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و این مشکل نیاز به حل دارد. امروز مردم در شرایط سختی زندگی می کنند و خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها باید در اولویت کاری مسئولان باشد.

آیت الله نوری همدانی: همان طور که حجاب مهم است، ربا را هم باید در نظر گرفت/ اولویت معیشت است.

آیت الله نوری همدانی با بیان اهمیت اجرای احکام اسلامی در جامعه، گفت: احکام خدا بسته شدنی نیست و باید اجرا شود همچنان که بحث حجاب مهم است، مسئله ربا که مصیبت شده است و گفتیم. و بارها در مورد آن نوشته شده است، اما هنوز باید در مورد آن فکر شود.

آیت الله نوری همدانی پیش از ظهر در دیدار رئیس کل دادگستری قم، ضمن تشکر از زحمات قوه قضائیه، اجرای امر به معروف و نهی از منکر را با رعایت مفاد آن ضروری و لازم دانست.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی افزود: باید توجه داشت که بخشی از مشکلات جامعه ریشه در مشکلات اقتصادی دارد و این موضوع و این مشکل باید حل شود. امروز مردم در شرایط سختی زندگی می کنند و خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها باید در اولویت کاری مسئولان باشد.

این مرجع تقلید در ادامه به اهمیت اجرای احکام اسلامی در جامعه اشاره کرد و گفت: احکام خداوند بسته شدنی نیست و باید اجرا شود، همانطور که بحث حجاب مهم است، بحث فرسودگی که تبدیل به یک مصیبت شده است و باید اجرا شود. بارها در مورد آن گفته و نوشته ایم، اما همچنان پابرجاست.