خبر آنلاین :


در بدو ورود رونالدو به ایران یک تخته فرش نفیس به او اهدا شد.

هدیه گران قیمت ایران به رونالدو + فیلم