اکو ایران:

به گفته یک تحلیلگر بازار مالی، بحران بانکی آمریکا و نحوه مدیریت آن منشأ رفتار غیرقابل پیش بینی دلار است.

معادلات شاخص دلار تغییر کرده است

شاخص دلار اخیراً رفتار غیرقابل پیش بینی از خود نشان داده است که ظاهراً مربوط به بحران بانکی ایالات متحده و مدیریت آن است.

علی رضاپور – تحلیلگر بازار مالی – در برنامه مارکت تایمز از رفتار شاخص دلار می گوید و بر اساس عوامل موثر بر آن، آینده آن را پیش بینی می کند.