مشاهده/ فرار عابر پیاده پس از تصادف با راننده + فیلم


حوادث رکنا: عابر پیاده در تصادف وحشتناک با خودرو مجروح شد.

مشاهده/ فرار عابر پیاده پس از تصادف با راننده + فیلم