مشاهده/توقف راننده برای جلوگیری از بروز مشکل در صورت وقوع گردباد + فیلم


حوادث رکنا: راننده پس از مشاهده تصادف وحشتناک با گذاشتن پای خود روی پدال خودکشی کرد.

مشاهده/توقف راننده برای جلوگیری از بروز مشکل در صورت وقوع گردباد + فیلم