امروز قیمت دلار آمریکا در عملیات صرافی بانک ملی ایران که در حال فروش است 42500 (چهل و دو هزار و پانصد تومان) است.


به گزارش دنیای اختاز، قیمت دلار در بورس بانک ملی ایران اعلام شد.

صرافی بانک ملی 123

بنابراین قیمت خرید دلار آمریکا ۴۲ هزار و ۷۵ (چهل و دو هزار و هفتاد و پنج تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۴۲ هزار و ۵۰۰ (چهل و دو هزار و پانصد تومان) بوده است.