خبرنگار اعزامی دنیای اقتصاد به ژوهانسبورگ :


رئیس مجلس شورای اسلامی با پایان سفرش به آفریقای جنوبی، این کشور را بهه مقصد ایران ترک کرد.

قالیباف ژوهانسبورگ را ترک کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی دنیای اقتصاد، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آفریقای جنوبی را به مقصد تهران ترک کرد.

قالیباف دو روز پیش برای شرکت در مجمع مجالس بریکس به ژوهانسبورگ سفر کرده بود.