فیلم/ یک زن ایرانی در مراسم حج درخشید!  / همه به او تبریک گفتند!

این مقاله از گروه موج سواری است و فقط جنبه سرگرمی دارد

حرکت تحسین برانگیز همسر بوکان در مراسم حج؛ چشم رسانه ها به این زن است!

فیلم/ یک زن ایرانی در مراسم حج درخشید!  / همه به او تبریک گفتند!