حضور ستاره های رونالدو و النصر با لباس عربی در کلیپ جشن روز عربستان را در این ویدئو مشاهده کنید.