اعتماد آنلاین:

اعضای کمیسیون امنیت ملی ادعای نماینده سیستان در خصوص برکناری امیر عبداللهان را تکذیب کردند.

فوری/ برکناری امیر عبداللهیان رد شد

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: طرح استیضاح وزیر امور خارجه اصلاً در دستور کار نیست. اگر چنین سوالی مطرح شود، ابتدا در کمیسیون امنیتی بررسی می شود، اما اصلا چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.

به گزارش ایرنا، رضازاده یکی دیگر از اعضای هیأت رئیسه کمیته امنیت نیز خاطرنشان کرد: موضوع یا پرونده خاصی از سوی نمایندگان مجلس در زمان استیضاح وزیر مطرح نشد و امیر عبداللهیان در تصدی وزارت امور خارجه موفقیت های زیادی داشت. طی یک سال و نیم گذشته.»