خبر آنلاین :


در بخشی از مسابقه زودیاک سام درخشانی و محمد بحرانی به عروسی بهرام رادان و رضا گلزار اشاره کردند.

شوخی جالب سام درخشانی و محمد بحرانی با عقد آریایی بهرام رادان و رضا گلزار+فیلم

سام درخشانی و محمد بحرانی عقد آریایی بهرام رادان و رضا گلزار را دستمایه شوخی قرار دادند.

YOU MAY ALSO LIKE