اکوایران: اسحاق جهانگیری در گفت و گو با دانش نو و اکو ایران فاش کرد که نامه ای به ابراهیم رئیسی نوشته است.

سکوت جهانگیری شکسته شد/ ماجرای نامه او به رئیسی

اسحاق جهانگیری در دوران ریاست جمهوری خود به ابراهیم رئیسی نامه هایی هشدار داد.