عمده فروشی لوازم تحریر
احضار مدیرعامل شمس‌آذر به کمیته اخلاق
تهدید مسی برای باارزش‌ترین رکورد اسپانیا
واکنش تند حسن روحانی به ادعای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری/ توبه کنیداکو ایران:

یکی از مسیرهای خروج سرمایه از ایران در این سال ها خرید ملک در خارج از کشور بوده است و مهم ترین مقصد برای این امر خرید مسکن در ترکیه است. برخی برآوردها حاکی از آن است که سه میلیارد دلار ارز برداشت خواهد شد.


با داده های مرکز آمار ترکیه بر اساس ملیت خریداران، روند خرید خانه در ترکیه از سال 2015 تا سه ماهه اول سال 2023 را بررسی کردیم.