خبرفوری :


در این گزارش ویدیوِئی از رونالدو و ستارگان النصر با لباس عربی در جشن روز عربستان را مشاهده کنید .

رونالدو و ستارگان النصر با لباس عربی در جشن روز عربستان+فیلم