وزیر حکم داد/ سرپرست معاونت تعاون وزارت کار منصوب شدبرترین ها :


رضا رشید پور انتخاب شعر اشتباه از سوی وزیر امور خارجه برای عکس قرآن به دست گرفتن رئیسی واکنش کنایه آمیزی نشان داد.

رضا رشید پور امیرعبداللهیان را سوژه کرد + عکس

رضا رشیدپور به توئیت اخیر وزیر امور خارجه مربوط انتشار شعری روی تصویر رئیسی در سازمان ملل به امیر عبداللهیان کنایه زد.

انتخاب شعر اشتباه از سوی وزیر امور خارجه برای عکس قرآن به دست گرفتن رئیسی با واکنش‌های زیادی روبه رو شده است.

توئیت رضا رشیدپور در این خصوص را ببینید: 

متلک سنگین رضا رشیدپور به وزیر امور خارجه

 

 

YOU MAY ALSO LIKE