وقت صبح :


عکسی از رابعه اسکویی مربوط به دوران مدرسه اش منتشر شد که شباهتی به چهره بزرگسالی اش ندارد.

رابعه اسکویی را در این عکس نمی شناسید

QuiTYatBtb3T

 

YOU MAY ALSO LIKE