مشاهده / آسیب رساندن به خودروی میلیاردی توسط راننده بی احتیاط + فیلم عجیب

حوادث رکنا: زنی بدون کشیدن ترمز دستی از خودرو خارج شد و خسارت سنگینی به خودروی خود وارد کرد.

مشاهده / آسیب رساندن به خودروی میلیاردی توسط راننده بی احتیاط + فیلم عجیب