اکو ایران:

درگیری بین چین و تایوان چرخشی جدی به خود گرفته است. روز شنبه تعداد زیادی جنگنده چینی از خط میانی تنگه تایوان عبور کردند که تهدیدی جدی از سوی چین است.


وزارت دفاع تایوان اقدامات چین را غیرمنطقی خواند، اما چینی ها هر بار پس از دیدار مقامات تایوانی با مقامات آمریکایی، مانورهای نظامی در اطراف تایوان انجام می دهند.