ایسنا:

واجدین شرایط می توانند در تاریخ 18 تا 18 فروردین ماه به سایت سامانه به آدرس esalecar.ir مراجعه و نسبت به خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.

خبر مهم؛  سایر متقاضیان باید ثبت نام ملی خودرو را مطالعه کنند

بسیاری از متقاضیان به دلیل اشتباهات خود به ویژه در خصوص تهیه حساب از طرف (به نفع) سازمان حامی یا ترافیک سنگین سیستم و یا سایر اختلالات مانند عدم تطابق و شماره کامل، خودداری بانک از مجوز دادن به حساب مشتری. ، کد ملی متقاضی در سامانه یافت نشد و… در زمان توافق شده مراجعه نکردند.

برای این نوع افراد، وزارت صنعت، معدن و تجارت این امکان را برای افرادی در نظر گرفته است که در مهلت مقرر به نام سازمان حمایت حساب نمایندگی افتتاح کرده اند اما در موعد مقرر ثبت نام نکرده و یا بانک ها نام خود را به موقع به سامانه ارسال نکردند. ، مجددا دوشنبه و سه شنبه هفته پیش رو (7 و 8 فروردین) که سامانه ثبت نام فعال شده و سایت برای ثبت نام های واجد شرایط باقی مانده بازگشایی می شود.

لذا واجدین شرایط ثبت نام می توانند در تاریخ 18 لغایت 19 فروردین ماه به سایت سمانه به آدرس esalecar.ir مراجعه و نسبت به خرید خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.