ای بی اس نیوز:

منابع خبری از حمله موشکی به پایگاه نظامی آمریکا در میدان نفتی العمر سوریه خبر دادند. چندین راکت به این پایگاه شلیک شد و به اهداف خود اصابت کرد.

حمله موشکی به پایگاه آمریکایی در سوریه

«ران پل» نماینده کنگره آمریکا در واکنش به هدف قرار دادن پایگاه های غیرقانونی اشغالگران آمریکایی در سوریه خطاب به بایدن تاکید کرد: سربازان آمریکایی را از سوریه برگردانید.

منابع خبری از حمله موشکی مقاومت به پایگاه غیرقانونی اشغالگر آمریکا در میدان نفتی العمر سوریه خبر دادند. به گفته این منابع، چندین موشک به این پایگاه شلیک شده و به اهداف خود اصابت کرده است.