تیراندازی مرگبار پلیس آمریکا به یک نوجوان سیاهپوست حاوی صحنه های دلخراش را ببینید!  + فیلم

حوادث در رکنا: انتشار فیلمی از قتل وحشیانه یک سیاهپوست توسط پلیس آمریکا وحشت زده است.

تیراندازی مرگبار پلیس آمریکا به یک نوجوان سیاه پوست حاوی صحنه های دلخراش را ببینید!  + فیلم