مهر :

رسانه های ترکیه از تیراندازی در شهر استانبول که طی آن 4 نفر مجروح شدند، خبر می دهند. حال یکی از مجروحان وخیم است.

تیراندازی در استانبول ترکیه/ چند نفر مجروح شدند؟

گفته می شود ساعاتی پیش فردی موتور سوار و مسلحانه در مقابل بانکی در حوالی دادگستری باکرکوی به سوی مردم تیراندازی کرد.

ضارب متواری شد و پلیس تحقیقات را آغاز کرد.

YOU MAY ALSO LIKE