آیرین:

رصد بانک مرکزی نشان می دهد که بحث تبدیل منابع خارج از سازوکارهای رسمی و با نرخ های نامتعارف هرگز مطرح نشده است.

تکذیب خبر ضرر ایران از تبدیل ارز عراق

پیگیری های بانک مرکزی حاکی از کذب بودن خبر “زیان 40 درصدی ایران به دلیل دریافت دینارهای مطالبه شده از عراق” است.

بورس به کجا می‌رود؟

در پی انتشار اظهارات کذب و اطلاعات نادرست مبنی بر ضرر و زیان ناشی از تبدیل ارز در عراق، به اطلاع می رسد که در قراردادهای پولی و بانکی با عراق، موضوع حفظ ارزش دارایی های خارجیان این کشور مورد توجه قرار گرفته است. حساب از همان ابتدا صورت گرفت و قراردادهای بانکی به هر نحوی توافق و اجرا شد تا ضرری به دارایی های ارزی کشور وارد نشود.

بنابراین انتشار اخبار جعلی به شدت تکذیب می شود و بحث تبدیل منابع خارج از سازوکارهای رسمی و با نرخ های نامتعارف به هیچ وجه مطرح نشده است.