توهین به مقدسات در مراسم ملکه زیبایی!  / بی شرم چه کرده است؟  !

این مقاله از گروه موج سواری است و فقط جنبه سرگرمی دارد

در یک صحنه نمایشی در یک مسابقه زیبایی، نامزد یک شرکت کننده تاج برنده را شکست.

توهین به مقدسات در مراسم ملکه زیبایی!  / بی شرم چه کرده است؟  !