سایت «چند سسانی» عکس متفاوت حمید سجادی وزیر ورزش را از خبرگزاری «ایسنا» منعکس کرد.

تصویری متفاوت و عجیب از وزیر

عکس عجیب وزیر ورزش در