روزنامه اعتماد:

عباس عبدی روزنامه نگار و فعال سیاسی در یادداشتی به موضوع حجاب و محدودیت های آن پرداخت.

تصویری از نظرسنجی حجاب

با توجه به تنش ها و نظرات متفاوت ناشی از حجاب، جامعه برای اطلاع از واقعیت عقاید مردم نیازمند نظرسنجی های قابل اعتماد است تا هرکسی به نمایندگی از مردم نظر شخصی خود را شکل ندهد. ظاهرا نظرسنجی های معتبری در این زمینه وجود دارد که متاسفانه به دلایلی که پنهان نمی ماند از انتشار آن خودداری می کنند. با وجود این، پژوهشکده ملی وزارت ارشاد حجاب اکنون در دسترس عموم است که چند نکته جالب دارد. قبل از بیان برخی از جزئیات آن ذکر چند نکته ضروری است. این نظرسنجی به دلایل مختلف مغرضانه است. به طور مشخص اولین سوال این رسانه دنبال کردن مردم از وضعیت جامعه است، 55 درصد رادیو و تلویزیون، 21 درصد تلگرام و اینستاگرام، کمتر از 4 درصد ماهواره های معروف، هیچ کدام از این ارقام با اعتبار معتبر نیست. داده ها. نظرسنجی ها به طور مشخص، رادیو و تلویزیون بین 30 تا 35 درصد هستند و نه بیشتر. این نشان می دهد که آنها چقدر مغرضانه هستند. البته برخی سوالات نیز این را نشان می دهد، اما با فرض این سوگیری، موافقیم که از نتایج آن به عنوان مبنایی برای قضاوت استفاده کنیم. اما برای قضاوت دقیق تر نظرسنجی های ایسپا، خرد و سد و سیما را هم مطالعه کنید. همچنین وزیر محترم آموزش و پرورش در مقام ذینفع این نظرسنجی اعلام کردند که «80 درصد موافق رعایت الزامات حجاب هستند»، طبیعی است که انتظار می رود این پیشنهاد را بر اساس نتایج حاصله بیان کند. این تحقیق، اما نه تنها چنین پیشنهادی در نظرسنجی تعریف نشده است، بلکه عدد 80 درصد نیز اصلا وجود ندارد و مهمتر از همه، نتایج گزارش بسیار متفاوت و بر خلاف این ادعا است. البته اگر از الزامات قانونی صحبت می کرد. به طور کلی، نتایج این گزارش را با دو سوگیری در نظر بگیرید. اول، سوگیری نهاد مجری که بر اساس شواهد وجود دارد، دوم، سوگیری ناشی از احتیاط برخی پاسخ دهندگان در ابراز مخالفت خود با سیاست های رسمی. در پاسخ به این سوال که چند نفر را بدون حجاب می بینید؟ 31 درصد افراد پاسخ بالا، 31 درصد متوسط ​​و 38 درصد کم پاسخ دادند. فراموش نکنیم که این یک نظرسنجی ملی است. بنابراین این بسیار بیشتر از 31 درصد از پاسخ ساکنان شهرهای بزرگ است. پدیده ای به این عظمت را نمی توان از منظر اجتماعی نادیده گرفت و به توطئه دیگران تقلیل داد. پاسخگویان مهمترین عامل این رفتار را آزادیخواهی زنان و کمترین دلیل را مخالفت زنان با نظام دانستند. یعنی از نظر مردم این پدیده خلاف نظام نیست، لذا برخی آن را چنین تعبیر می کنند، به ضرر حکومت و خلاف عقل سلیم است. در مورد نحوه برخورد با این پدیده، تنها 10 درصد طرفدار برخورد قانونی هستند که آن هم محدود به جزای نقدی است و نه زندان و خشونت و بقیه طرفدار تذکرات زبانی (14 درصد)، اقدامات فکری و فرهنگی ( 40 درصد و 23 درصد گفته اند که باید پذیرفت. این پاسخ به این معناست که تنها 10 درصد موافق برخورد قانونی با این پدیده هستند که جرم محسوب می شود و برای آن جریمه در نظر گرفته شده است. این پاسخ در حالی است که 73 درصد از مردم حجاب را از جمله نماز و روزه و غیره یک واجب شرعی می دانند که نیازی به مجازات ندارد. بنابراین قانونی شدن آن را شرعی نمی دانند و جالب اینکه تنها 46 درصد معتقدند زنان باید حجاب داشته باشند و بقیه مردم آن را به نظر و میل زنان می دانند. به ویژه، آیا در آینده کشتیرانی بیشتری وجود خواهد داشت؟ 52 درصد پاسخ مثبت، 21 درصد خیر و 27 درصد نمی دانند. جالب ترین قسمت ارزیابی مردم از واکنش روحانیون به بی حجابی است که 33 درصد فکر می کنند از آن عبور می کنند، 24 درصد فکر می کنند از طریق نهادهای مسئول پیگیری می کنند و 20 درصد اعلام کرده اند که درگیر می شوند و بقیه پاسخ این است که 23 درصد و آن 20 درصد پاسخ خطرناک است و دولت باید کاری کند. اگرچه در گزارش منتشر شده در زمان انجام این نظرسنجی ذکر نشده است، اما به نظر می رسد مربوط به زمستان 1401 باشد. به گفته نهاد حاکم که به طور قابل درک از حامیان سرسخت حجاب است، این نظرسنجی ممکن است افشاگر باشد و به این معناست که در نظر اکثریت مردم، حتی اگر حجاب یک واجب شرعی باشد، نیازی به اجبار قانونی نیست، در آینده ضعیف خواهد شد و بی حجابی را نباید به عنوان مخالفت با حکومت تحمل کرد، مگر اینکه آنها و حکومت. حامیان چنین تفسیری را ترویج می کنند. اکنون با انتشار این گزارش، انتظار می‌رود سایر نهادها نیز گزارش‌های خود را با جزئیات و دقت بیشتری منتشر کنند و نتایج این گزارش‌ها موضوع مناسبی برای یافتن راهکارهای مناسب در پوشش است.