خبر آنلاین :


تصاویری از سردار سرتیپ قاآنی فرماندهی نیروی قدس سپاه در آیین گردهمایی وابستگان سپاه را مشاهده می کنید.

تصاویری متفاوت از سردار قاآنی در یک گردهمایی


۲ عکس متفاوت از سردار قاآنی

۲ عکس متفاوت از سردار قاآنی