اکو ایران:

ابراهیم متقی، استاد دانشگاه، ضمن تشریح اهداف هر یک از بازیگران در مذاکرات دیپلماتیک، معتقد است که ایران به دنبال دستیابی به توافق و برجام بر اساس ظرفیت‌های جدید کشور است.

برنامه های معاملاتی مختلف

از سوی دیگر اراده آمریکایی ها را در جریان مذاکرات برای حذف موضوع برجام از دستور کار راهبردی آمریکا تداعی می کند.

این استاد دانشگاه تهران در تشریح رهبری آمریکا می گوید: از دیدگاه آمریکا، ایران ضعیف در منطقه می تواند عامل ثبات و توافق باشد. در حالی که برقراری مجدد برجام نقش و جایگاه ایران را در محیط منطقه ای و بین المللی بهبود می بخشد.

همچنین این استاد دانشگاه گفت: امروز دستور کار مشترکی وجود ندارد که مذاکرات بر اساس آن باشد.