تماشا کنید / حمله وحشیانه یک بیمار به پلیس زن با مشت و لگد + فیلم

فیلمی از ضرب و شتم و لگد وحشیانه یک زن پلیس توسط یک بیمار منتشر شده است.

تماشا کنید / حمله وحشیانه یک بیمار به پلیس زن با مشت و لگد + فیلم