ببینید / تصادف دیوانه وار و وحشتناک راننده با تویوتا + فیلم

حوادث رکنا: فیلمی از تصادف وحشتناک در بزرگراه را در این خبر ببینید.

ببینید / تصادف دیوانه وار و وحشتناک راننده با تویوتا + فیلم