ببینید / تصادف خنده دار 2 خودرو در حین پارک + فیلم عجیب

حوادث رکنا: فیلم تصادف دو خودرو به دلیل جای پارک و جراحات زیاد.

ببینید / تصادف خنده دار 2 خودرو در حین پارک + فیلم عجیب