ای بی اس نیوز:

ایران و روسیه امروز 10 قرارداد و یادداشت تفاهم نفت و گاز امضا کردند.

ایران و روسیه 10 قرارداد بزرگ امضا کردند

طی نشست امضای قراردادهای نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران و روسیه که هم اکنون در حال برگزاری است، ده قرارداد و موافقتنامه به شرح جدول زیر امضا خواهد شد.