بیسیمچی مدیا :


تصاویر منتشر شده از یک شهروند که عبور تجهیزات نظامی ایران از اتوبان آزداگان تهران برای حضور در رژه نیروهای مسلح را نشان می‌دهد، ببینید.

انتقال شبانه موشک‌های پیشرفته سپاه در اتوبان آزادگان تهران+فیلم