خروج / نماهنگ نیمه گمشده من با صدای همیم و اجرای درخشان علی شادمان + فیلم

رکنا: نماهنگ نیمه گمشده من با صدای همیمیم و کلیپ هایی از سریال یاغی پیشنهاد امروز رکنا به عموم مردم است.

خروجی / ویدئو "نیمه گمشده من" با صدای همیم و بازی درخشان + فیلم علی شادمان