برترین ها :


یکی از کارکنان هتل اسپیناس گفت: قصد داشتن به محض ورود رونالدو به تهران گوسفندی در مقابل او قربانی کنند.

اقدام عجیبی که قرار بود برای استقبال از رونالدو انجام شود

یکی از کارکنان هتل اسپیناس در توییتر درباره اقدام عجیبی که قرار بود اتفاق بیفتد، توضیح داد.

او نوشت: 

امروز قصد داشتن به محض ورود رونالدو و تیم النصر گوسفندی در مقابل رونالدو و یاران النصر قربونی کنن که خوشبحتانه به دلیل ازدحام جمعیت این مسئله کنسل شد.

رونالدو با دیدن این صحنه در هتل اسپیناس شوکه می شود+ عکس

 

 

 

YOU MAY ALSO LIKE