ايسنا :


تصویری از نوشته شدن اسم داعش بر روی لباس سربازان اوکراین منتشر شده است.

اسم داعش بر روی لباس سربازان اوکراینی + عکس

یک روزنامه انگلیسی ویدیویی را از تیپ ۲۴۱ ارتش اوکراین منتشر کرده که در آن بر روی لباس سربازان کلمه “داعش” نوشته شده است.