آخرین خبرها :

آیت الله سبحانی از مرجع عالیقدر تقلید فرمودند: امکان آموزش دینی در آپارتمان وجود ندارد. ساخت آپارتمان از نظر اخلاقی صحیح نیست

آیت الله سبحانی: دولت برای مردم ویلا بسازد، امکان آموزش دینی در آپارتمان وجود ندارد.

آیت الله سبحانی مرجع عالیقدر تقلید خاطرنشان کرد: امکان ارتباط بین همسایگان را فراهم نمی کند. کودکان در این محیط گرفتار شده اند.

آیت الله سبحانی افزود: دولت باید برای مردم ویلاهای 200 تا 300 متری بسازد، حفظ اسلام از نظام با این ساخت و سازهای عظیم امکان پذیر نیست.