ايسنا :


عصر امروز دوشنبه انفجاری مهیب در داخل پمپ بنزین منطقه مورد مناقشه قره باغ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داد.

آخرین آمار تلفات انفجار جدید در قره باغ

منابع از وقوع انفجار در یک پمپ بنزین در منطقه مورد مناقشه «قره باغ» بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان خبر دادند.

عصر امروز دوشنبه انفجاری مهیب در داخل پمپ بنزین منطقه مورد مناقشه قره باغ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان رخ داد.

عربستان در پی ساخت اولین نیروگاه هسته ای خود

 خبرگزاری اسپوتنیک گزارش داد که در پی وقوع این انفجار، چند نفر زخمی شدند.

گزارش بیشتری درباره جزئیات این حادثه منتشر نشده است.

YOU MAY ALSO LIKE